בכנס "סיג 13"

בכנס "סיג 13"

הפרס ניתן ע"י: Sig. 13 "Moral and Democratic Education" in EARLI (European Association of Research in Learning and Instruction) בשיתוף עם קרן מסלובטי.

הפרס מחולק לשניים:

1. מתן פרס על העבודה הטובה ביותר של מדען צעיר בקבוצת העניין חינוך, מוסר ודמוקרטיה (Sig. 13 "Moral and Democratic Education" (MDE.) in EARLI (European Association of Research in Learning and Instruction). (להלן: "פרס המדען הצעיר"

2. מתן פרס על המאמר הטוב ביותר שנכתב ופורסם על ידי חבר בקבוצת העניין M.D.E במהלך השנתיים האחרונות. (להלן: "פרס המדען המומחה"). שני הפרסים יינתנו בשיתוף עם קבוצת העניין ובהמלצתם ובאישור הקרן.

חבר השופטים מורכב משני רכזי העניין של הקבוצה, נציג הקרן מישראל ואחד או שניים מהחברים הוותיקים המומחים של ה- MDE IN EARLI (sig. 13), אשר נבחרים על ידי שלושת החברים האחרים. הועדה יכולה להחליט גם לא להעניק בשנה מסוימת את הפרסים מחוסר מועמדים מתאימים. ההחלטה של חבר השופטים מתקבלת ברוב קולות השופטים.

שנים בהם קיבלו מלגה

2015 – 2,000 אירו עבור 2 מלגות ע"ס 1,000 אירו כל מלגה

– Friederike Hendriks (גרמניה):
הזוכה זכתה במלגה בגין מאמרה: morality in everyday consumption situation: a moral-developmental perspective. Haushalt in bildugr und forschung 2(3), 21-42

– Eveline Gutzwille-Helfenfinger (שוויץ)
הזוכה זכתה במלגה בגין מאמרה: The effect of ethical concerns on source evaluation and argumentation about a socio-scientific issue.

2017 – 1,000 אירו

– Prof. Dr. Gerhard Minnameier (מגרמניה)
הזוכה זכה במלגה בגין מאמרו: Sozialkompetenz als Moralkompetenz : Theoretische und empirische Analysen

Sozialkompetenz als Moralkompetenz - Theoretische und empirische Analysen