תנאים וטופס לקבלת מלגה

על מנת להגיש בקשה לקבלת תרומה/מלגה, נא למלא את הטופס הבא.

טופס לקבלת תרומה/מלגה