אודות הקרן

קרן מסלובטי הוקמה על ידי ד"ר נאווה מסלובטי ז"ל במטרה לעודד את ההפצה, המחקר וההוראה של חינוך בנושאי ערכים, מוסר, ציונות ,דמוקרטיה וחברה וכן להנציח את ד"ר נאווה מסלובטי ומשפחתה. הקרן הוקמה לאחר פטירתה של ד"ר מסלובטי בהתאם להוראות צוואתה ובה ציוותה את מרבית רכושה לקרן מסלובטי. ד"ר מסלובטי הייתה אשת אשכולות, חוקרת מנוסה בעלת רקורד אקדמי עשיר, אשת חזון בעלת מעוף ואומץ לב חברתי ואשת חינוך מהמעלה הראשונה, מוערכת מאד על עמיתיה ותלמידיה. היה לה מקום מכובד ביותר כחברה בארגונים אקדמיים בינלאומיים.

מטרות קרן מסלובטי

לעודד את ההפצה, המחקר וההוראה של חינוך בנושאי ערכים, מוסר, ציונות ,דמוקרטיה וחברה בדרכים שונות, כגון:

  1. מתן פרסים למורים מצטיינים המפתחים ומטפחים תחומים אלו בכיתה ובבית הספר.
  2. תמיכה בחגיגות בר וברת מצווה בכפר הילדים "תלפיות" חדרה.
  3. עידוד ועזרה בפיתוח פרויקטים לאזרחות טובה בכפר הילדים "תלפיות" חדרה ובמקומות אחרים .
  4. עידוד חברי קבוצת העניין לחינוך, למוסר ולדמוקרטיה באגודה האירופאית למחקר בלמידה והוראה (Sig. 13 "Moral and Democratic Education" (MDE) in EARLI (European Association of Research in Learning and Instruction). להשתתפות בכנסים ולפרסום מאמרים.
  5. תמיכה בביצוע ובפרסום של עבודות מדעיות ועבודות לתארים שני ושלישי העוסקים בנושאים בתחום עניינה של הקרן, תוך מתן עדיפות לעבודות בהנחיית ד"ר נאוה מסלובטי, ועבודות המפתחות רעיונות מעבודותיה.
  6. מתן פרס מדי שנה על הצטיינות בהוראה לסטודנטים לתואר שלישי בבית הספר לפיסיקה באוניברסיטת תל אביב. פרס זה יינתן בצמידות לפרסי קרן אברהם ודבורה כהן הניתנים למצטיינים במחקר.
  7. תמיכה בעריכה ובפרסום של עבודות מדעיות של ד"ר נאוה מסלובטי.
  8. מתן פרסים, מלגות ומענקים אחרים במטרה לעודד את ההפצה, המחקר וההוראה בחינוך בנושאי ערכים, מוסר, ציונות ודמוקרטיה.
  9. הנצחת ד"ר נאוה מסלובטי ומשפחתה בהשתתפות במפעלים תרבותיים, חברתיים וסביבתיים.
  10. פעילויות צדקה אחרות התואמות את מטרות הקרן ובלבד שתלווה בפעילות הנצחה של משפחת מסלובטי.