בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה – אוניברסיטת תל אביב

תיאור המלגה

קרן מסלובטי מעניקה מלגות לסטודנטים בבית ספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב.

שנים בהם קיבלו מלגה:

2022 – 10,000 ₪ בעבור 2 מלגות

– איון אוסטרובסקי – תלמיד תואר שלישי על הצטיינות בהוראה

– דימיטרי בוריסקובסקי – תלמיד תואר שלישי על הצטיינות בהוראה