מכללת לוינסקי

תיאור המלגה

המלגה/ות ניתנת בכל שנה בטקס המתקיים ביום ירושלים.

מכללת לוינסקי לחינוך היא מוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. המכללה מציעה מגוון תוכניות אקדמיות לתואר ראשון ולתואר שני ופועלת להנגשת השכלה גבוהה ואיכותית לאנשי החינוך לעתיד, תוך התאמה מתמדת לשינויים המהירים המתרחשים בחברה, בתקשורת הבין-אישית ובדרכי הלמידה בסביבות משתנות. המכללה מקדמת חדשנות בחינוך, בהוראה ובהתפתחות המקצועית, תוך הטמעת טכנולוגיות וחשיפה לעולם דיגיטלי עתיר ידע.

המכללה היא גם מרכז איכותי ומרכזי להכשרה ולהתפתחות מקצועית של מורים, של אנשי חינוך ושל תומכי חינוך בישראל לאורך חייהם המקצועיים. בד בבד, פועלת המכללה להנגשת ההכשרה והפיתוח המקצועי לאוכלוסיות מגוונות מבחינה תרבותית, סוציו-אקונומית ובריאותית (צרכים מיוחדים).

www.levinsky.ac.il

שנים בהם קיבלו מלגה

2010 – 6,000 ₪ עבור 2 מלגות ע"ס 3,000 ₪ כל מלגה

2012 – 6,000 ₪ עבור 2 מלגות ע"ס 3,000 ₪ כל מלגה

2014 – 6,000 ₪ עבור 2 מלגות ע"ס 3,000 ₪ כל מלגה

2016 – 6,000 ₪ עבור 2 מלגות ע"ס 3,000 ₪ כל מלגה

2017 – 6,000 ₪ עבור 2 מלגות ע"ס 3,000 ₪ כל מלגה

2018 – 6,000 ₪ עבור 2 מלגות ע"ס 3,000 ₪ כל מלגה

2019 – 6,000 ₪ עבור 2 מלגות ע"ס 3,000 ₪ כל מלגה

2020 – 6,000 ₪ עבור 2 מלגות ע"ס 3,000 ₪ כל מלגה