סמינר הקיבוצים

תיאור התרומה

קרן מסלובטי מעניקה תמיכה ל-"סמינר הקיבוצים".

מכללת סמינר הקיבוצים ראשיתה ב- 1939 כיוזמה של התנועות הקיבוציות להקים סמינר להכשרת גננות ומורים ברוח התפישה הפדגוגית שעוצבה בקיבוצים והושפעה מגישתו של המכון הזואולוגי של פרופ' מנדלסון שעל בסיסו החל הסמינר לפעול. בסוף שנות השמונים זכתה המכללה בהסמכה להעניק תואר אקדמי ראשון וכ- 15 שנים לאחר מכן, בראשית שנות האלפיים, נפתחו התכניות הראשונות לתואר שני בהוראה. תוך העשור האחרון ביססה מכללת סמינר הקיבוצים את מעמדה כמכללה הגדולה בין כלל המכללות לחינוך.

סמינר הקיבוצים, משרת אוכלוסיית סטודנטים מכל מגזרי הציבור, תוך מחויבות לשלושת המעגלים המאפיינים את הוויית האדם בישראל: המעגל ההומניסטי-אוניברסלי, המעגל היהודי והמעגל הציוני.(מתוך אתר המכללה).

https://www.smkb.ac.il/seminar-id

שנים בהם קיבלו מלגה

2015 – 45,000 ₪ עבור פרויקט

– "מופע, קהילה וחברה: דרמת ה"אחרים" שבתוכנו" המתקיים במסגרת היחידה למעורבות חברתית במכללת סמינר הקיבוצים. מטרת הפרויקט היא להכנות למורי העתיד ארגז כלים מעשי ליצירה ופעולה אומנותית-חברתית בתחום התיאטרון הקהילתי וכלים להתבוננות ביקורתית, להקניית ערכים ולדיון בדילמות מוסריות. הפרויקט שילב עשייה אומנותית חברתית (תיאטרון קהילתי) הלכה למעשה בקהילות מוחלשות ומגוונות של בני נוער במרכזים קהילתיים, במערכת החינוך הפורמלית, ובזו הלא פורמלית.