שושנה סיטון

פרטים אישיים:

שם: שושנה סיטון
28.11.50 ירושלים
תאר אקדמי: PHD
ת.ז: 50314921
כתובת: רח' רמת ים 1, הרצליה 46851
טל פרטי: 09-9507122 050-9507122
[email protected]

1.השכלה:

השכלה אקדמית:

Ph.D תואר שלישי (ד"ר) 1990-1995, , אוניברסיטת תל-אביב, ביה"ס למדעי היהדות, בהדרכת פרופ' יעקב שביט.
נושא עבודת הדוקטור: חינוך ברוח המולדת – התכנית החינוכית של מועצת המורים למען הקק"ל

M.A תואר שני 1983-1989,, אוניברסיטת תל-אביב, ביה"ס לחינוך, המגמה: היבטים היסטוריים ופילוסופיים של החינוך, בהדרכת פרופ' שמעון רשף ז"ל ואח"כ ד"ר אריה כרמון.
נושא עבודת המאסטר: השפעת מאורעות 36-39 על מטרות החינוך העברי בארץ-ישראל.

B.A תואר ראשון, 1975-1978, האוניברסיטה העברית ירושלים, החוגים: היסטוריה כללית + צרוף מקרא ותולדות עם ישראל.

השכלה פדגוגית:
תעודת הוראה בהיסטוריה, 1978-1980, האוניברסיטה העברית ירושלים

לימודי ניהול:
התמחות בניהול אקדמי, 2008-2010, מכון מופ"ת, תל-אביב
קורס גישור, 2007,, מכון מופ"ת, תל-אביב

2. תעסוקה:

מ-2009 – מרצה במכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב
בתכנית לתואר שני "אוריינות חזותית בחינוך"
בתכנית לתאר הראשון בבית הספר לאמנויות
קביעות ב-75%
דרגת מרצה מ-1.9.2011

מ-1998 – מרצה במכללת לונסקי לחינוך, תל-אביב
קביעות ב-75%
דרגת מרצה מ-1.9.2011

1998-2008 מרצה במכללה להוראת טכנולוגיה, תל-אביב

1997-2007 – מרצה בחוג לב.א. כללי, באוניברסיטת תל-אביב

1985-1997 – מרצה בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

1980-1983 – מורה להיסטוריה ומחנכת, בית הספר התיכון ע"ש רנה קסין, ירושלים

תפקידים אקדמיים במכללה
תשס”ז-תש”ע (2009-2007 ) חברה בוועדת ההגוי של התכנית לתאר שני "אוריינות חזותית", מכללת סמינר הקיבוצים

תפקידים אקדמיים וניהולים מחוץ למכללה
מ-2011 יו"ר ועדת אתיקה, מכללת לוינסקי לחינוך, במסגרת תפקיד זה עמדתי בראש צוות אשר ניסח מחדש את הקוד האתי של המכללה

מ-2007-2011 מנהלת לימודי לוינסקי באילת,
במסגרת תפקידי זה עמדתי בראש שלוחה בה לומדים כ-140 סטודנטים סדירים והסבות בשלושה מסלולים: הגיל הרך, חינוך מיוחד והוראה לבית הספר היסוד. הניהול כולל אחריות על כל ההיבטים האקדמיים והמנהליים גם יחד. הניהול האקדמי כלל אחריות על 32 מרצים, הרכבת תכניות לימודים לכל הסטודנטים, ארגון ימי עיון וסיורים לימודיים, שמירה על סדר לימודים שוטף ותקין. הניהול המנהלי כלל אחריות על 2 מזכירות ועובדת ניקיון, על כל תהליכי השיווק, הפרסום, ההרשמה והקליטה של סטודנטים חדשים, שמירה על הציוד והמכשור של המקום, ניקיון ותחזוקה שוטפת.
בנוסף לכל אלה הייתי אחראית על הקשר עם גורמי חוץ: ראש מינהל החינוך בעיריית אילת, המפקחות המקומיות, ראש מתי"ה, מנהלת פיסגה אילת,

תשס"ט – תש"ע (2009-2008) חברה בוועדת ההגוי של תכנית המצוינים במכללה להוראה טכנולוגית. בראש וועדת ההגוי עמד פרופ' אריה אופיר.

תשס"ו-תשס”ח (2008-2006) חברה בוועדת ההגוי של תכנית המצוינים במכללה להוראה טכנולוגית. בראש וועדת ההגוי עמדה ד"ר מלכה בן-פשט.

תשס"ד – תשס"ה (2004-2005).חברה בוועדת ההגוי להקמת מרכז לאמניות שאמור היה לאגד במסגרת אחת את כל חוגי היצירה במכללה להוראה טכנולוגית. בראש וועדת ההגוי עמד פרופ' אריה אופיר.

תשס"ה-תשס"ו (2004-2006) חברה בוועדת ההגוי של תכנית המצויינים במכללה להוראה טכנולוגית. בראש וועד ההגוי עמד פרופ' חנן יניב .

1985-1997- מרכזת סטאג' בתכנית להוראת ההיסטוריה בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

1996-1997 מ"מ ראש המגמה להוראה ההיסטוריה (M.A) בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל-אביב

יזום וארגון כנסים, ימי עיון והשתלמויות
* חברה בוועדת ההיגוי ובמערכת של הכנס לציון מאה שנים למכללת לוינסקי לחינוך שיתקיים בדצמבר 2012:
"מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך, בהכשרת מורים ובחינוך מוזיקלי".

* במסגרת תפקידי כמרכזת לימודי לוינסקי באילת ( 2007-2011) הייתי אחראית גם לתכנית האקס-קוריקולרית של הסטודנטים.
וארגנתי את הפעילויות הבאות:
1. יזמתי וארגנתי -3 ימי עיון שנקראו: “בוקר של עיון ופעילות לקראת חג…” בכל אחד מהימים האלה התקיימו שלוש הרצאות עיוניות, סדנת אומנות ויצירה, פעילות מוזיקלית וסדנת הפעלת משחקים לילדים בחוץ:
* בתשס"ט – לקראת חג החנוכה,
* תש"ע – לקראת חג הפורים,
*תשע"א – לקראת ט"ו בשבט.
2. לקחתי חלק בארגון 4 ימי עיון כלהלן:
* ילדות בצל השואה
*יום עיון בנושא השואה – לגעת בכאב
* יום עיון – קום והתהלך בארץ
* 100 שנות תל-אביב
3. ארגנתי 4 סיורים לימודיים למרכז הארץ:
* תש"ע – ירושלים של עגנון ועמיחי
* תש"ע – סיור לימודים לתלמידי החינוך המיוחד, ביקור במוסדות חינוך באזור ת"א ובמוזאון הילדים בחולון
*תשע"א – סיור ליד ושם ומוזאון הרצל
*תשע"א – סיור לימודים לתלמידי החינוך המיוחד, ביקור במוסדות חינוך באזור ת"א וביפו במרכז נא לגעת.
4. ארגנתי 5 סיורים לימודיים באזור אילת: למרכז הצפרות, למצפה התת-ימי, למדבר, לגני הילדים בקיבוץ יוטבתה, למרכז האקולוגי בנאות סמדר.
5. ארגנתי3 תערוכות של פרויקטים שכללו תערוכות והיצגים של סטודנטים.
6. ארגנתי 3 ימי הפניג של פתיחת שנת הלימודים.

חברות בארגונים אקדמיים מקצועיים

חברות באיגוד העולמי למדעי היהדות
3. הוראה
א. הוראה במכללה
מ- 1998 – מרצה במכללת לונסקי לחינוך, תל-אביב
שעורים בנושאים:
היבטים פילוסופים וסוציולוגים בעבודת המורה,
זכויות הילד,
סמינריון בחינוך: חינוך ושינוי חברתי-פוליטי בחברה המערבית
אידאולוגיה, ביקורת וחינוך

ב. הוראה במוסדות אקדמיים אחרים:
1. מ-2009 – מרצה במכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב
בתכנית לתואר שני "אוריינות חזותית בחינוך",
שיעורים בנושאים:
אידאולוגיה, ביקורת וחינוך,
גישות בחינוך לפלורליזים תרבותי,
מערכת החינוך הבלתי פורמלית בישראל.

שיעורים בתכנית לתאר הראשון בבית הספר לאמנויות,
מבוא לתיאוריות של החברה והתרבות
חינוך לרב תרבותיות
היבטים פילוסופיים וסוציולוגיים של החינוך
סמינריון בחינוך: חינוך ושינוי חברתי-פוליטי בחברה המערבית

2. 2008 -1998 מרצה במכללה להוראת טכנולוגיה, תל-אביב
שעורים בנושאים:
פילוסופיה של החינוך,
תורת ההוראה
סמינריון דידקטי

3. 2007 – 1997 – מרצה בחוג לב.א כללי, באוניברסיטת תל-אביב.
סמינריון בנושא: בניית תרבות הילד בתקופת היישוב
שעור בנושא: צעצועים, משחקים וחינוך.

4. 1985-1997- מרצה בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
סדנה: דרכים בחינוך ובהוראה בישראל.
שעור: תולדות החינוך העברי בארץ ישראל.
וכן מרצה במסלול להוראת ההיסטוריה בנושאים:
הכשרה מתודית,
הכנת תכניות לימודים והוראה בינתחומית (לחטיבת הביניים והחטיבה העליונה)

ג. הנחיית פרויקט גמר לקראת תאר שני במכללת סמינר הקיבוצים

תשע"א (2010)
שרון שפלן – לזר, "הקמת גלריה חברתית בבית הספר התיכון ע"ש גולדה מאיר בפתח תקווה כזירה לדיאלוג רב-תרבותי וכמניע לאקטיביזם חברתי".

תשע"ב – (2011)
מיכל יאיר – כתיבת ספר היסטוריה לילדים בנושא שואת יהודי יוון – סיפורו של ניצול (שם זמני)
נעמי וילף – אוריינות חזותית בגן הילדים – תיעוד ילדים בגן
שירי בן ארי – שינוי פדגוגי וחזותי בבית הספר ע"ש אילן רמון בבאר יעקב

מענקי מחקר:
2008, .סיטון ש. ובן-פשט, מ. מחקר אתנו-ויזואלי בנושא: תרבות עממית בתחנה המרכזית החדשה בתל-אביב. המחקר אושר ומומן על ידי מכון מופ"ת

4. פרסומים שפיטים:

א. ספרים:
1. חיבור הדוקטור:
סיטון ש.,(1995), חינוך ברוח המולדת – התכנית החינוכית של מועצת המורים למען הקק"ל (1953-1925), חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, בהנחית פרופ' יעקב שביט, בית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל-אביב

2 .סיטון ש., (1998), חינוך ברוח המולדת – התכנית החינוכית של מועצת המורים למען הקק"ל (1953-1925), הוצאת דור לדור, אוניברסיטת תל-אביב

3.
Shavit Y. Sitton S. (2004), Staging and Stagers in Modern Jewish Palestine,
Wayne State University Press Detroit

4. סנפיר מ. סיטון ש. רוסו-צימט ג, (2012), מאה שנות גן הילדים בארץ ישראל, הוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ב. פרקים/מאמרים בספרים שפיטים

5. Sitton S. (2000), Education and Culture in Early childhood: A Revolution in Jewish Schooling, in: Wollons R. Kindergarten and Culture: The Global Diffusion of an Ides, Yale University

6. סיטון ש, (2002) "בניית זהות הגננת ( 1919-1947)", בתוך: צלרמאייר מ. פרי פ. (עורכות), מורות בישראל:
מבט פמיניסטי, אדום, הוצאת הקיבות המאוחד.

7. Sitton S. Ben Peshat M., (2010), Visual Literacy for Deciphering Cultural Identity: The New Central Bus Station in Tel-Aviv" (2010) in Phil Fitzsimmons & Barbra McKenzie (Editors) Refocusing the Vision, the Viewer and Viewing Through an Interdisciplinary Lens (69-78) Oxford, U K: Inter-Disciplinary Press

8.. סיטון ש.(2013) “הוראת האומנויות: תאוריה, הקול האישי של המורה ומה שביניהם" , בתוך: ליבמן צ. (עורכת), ללמוד, להבין, לדעת, מסע בנתיבי ההוראה הקונסטרוקטיביסטית,מופ"ת, הקיבוץ המאוחד.

ג. מאמרים בכתבי עת שפיטים

9. Sitton S. (1996), School Festivals and Ceremonies: Transmitting a New Cultural Code in Israel Schools" Journal of Jewish Education v. 62 n. 3

10. סיטון ש., הנגבי ר.,(1997), "הסדנה דרכים בחינוך ובהוראה: תפיסת תרומת אסטרטגיות הוראה ורפלקטיביות בהכשרת מורים",דפים, מס' 25, מכון מופ"ת ומשרד החינוך, תל-אביב

11. Sitton S.,(1997), Zionist Education in an Encounter Between the British Colonial and the Hebrew Cultures, Journal of Educational Administration and History 29, 2

12. סיטון ש., (1997/8), בין פמיניזם לציונות: מאבקן של הגננות העבריות להכרה מקצועית, זמנים, רבעון
להיסטוריה , מס' 61, אוניברסיטת תל-אביב

13.. סיטון ש., (1998), תרגיל אינטגרטיבי בנושא המזרח התיכון בעידן השלום: התנסות במסגרת הכשרת מורים
להיסטוריה, דפים, מס' 26, מכון מופ"ת ומשרד החינוך, תל-אביב

14. סיטון ש., (תשנ"ח), אחידות מול פיצול: השפעתה של קבוצת מורים וולונטרית על החינוך בישראל",
עיונים בחינוך, כרך 3, חוברת 2, אוניברסיטת חיפה,

15. סיטון ש., (תשנ"ח), תמורות בתמונת העבר היהודי, שינויים בתכנית לימודי ההיסטוריה של מועצת המורים למען
הקק"ל, יהדות זמננו, ציונות, מדינת ישראל והתפוצות, כרך 11-12, מאגנס, ירושלים

.16.
Maslovaty N. Sitton S.,(1999), Patterns and Attitudes of Prospective Teachers in two Israeli Universities, Journal of Curriculum and Teaching, 14, no. 2

17. סיטון ש., (2000), חינוך ותרבות בגיל הרך בתקופת היישוב: בנייתה של תרבות ילדים חדשה, זמנים, רבעון
להיסטוריה, מס' 72, אוניברסיטת תל-אביב,

18. סיטון ש., (תש"ס), מועצת המורים למען הקרן הקימת לישראל כמעצבת תרבות לאומית עממית",
דור לדור, ט"ז, אוניברסיטת תל-אביב

19. Sitton S. (2001), The struggle for professional recognition: Hebrew-Language kindergarten teacher in Palestine 1899-1920, Journal of Educational Administration and History
33, no. 2

20.
Sitton S. Ben Peshat M., ( 2007), PCultural Encounters through Artifacts of Faith and Religion: Representations of Faith and Religion as Cross- Cultural Encounters in the Tel Aviv Central Bus Station, Inter-Faith, Politics and Sexuality, Volume 1, Issue 1. November

21. בן פשט מ., סיטון ש., (2010), גבולות השוליים האמנותיים בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב" מותר, מס' 16, אוניברסיטת תל-אביב, עמ'19-29

.22.
Ben Peshat M. Sitton S., (2011), Glocalized New Age Spirituality: a Mental Map of the New Central Bus Station in Tel Aviv, deciphered through its visual codes and based on ethno-visual research, Journal of Visual Literacy, 30(2), 65-91.
http://www.ohio.edu/visualliteracy/

ד.ערכים באניציקלופדיה,

23. סיטון ש., (1998),הוראת ההיסטוריה, בתוך: קשתי י. ואחרים (עורכים), לקסיקון לחינוך ולהוראה, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

24. סיטון ש., (1998), חינוך ציוני, בתוך: קשתי י. ואחרים (עורכים), לקסיקון לחינוך ולהוראה, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

25.. סיטון ש, כי"ח כל ישראל חברים, בתוך: קשתי י. ואחרים (עורכים), לקסיקון לחינוך ולהוראה, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

ה. מאמרים בספר קונגרס:

26. סיטון ש., (תשנ"ד), "תרומתה של מועצת המורים למען הקק"ל לעיצוב החגיגות והטקסים הציוניים"
דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות, כרך שני, האוניברסיטה העברית, ירושלים

27.. סיטון ש., (תשס"א), "הקרן הקיימת לישראל כאמצעי לחינוך ערכי וככלי לגיבוש מסורת תרבותית בגן הילדים העברי", דברי הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות, חטיבה ה', האוניברסיטה העברית, ירושלים

28.. סיטון ש., בן פשט מ., (תשס"ח), "בין מזרח למערב בתרבות העממית בישראל: ביטויי דת ואמונה בתחנה המרכזית החדשה בתל-אביב", איגוד, ספר הקונגרס העולמי הארבע-עשרה למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

ו. ביקורת ספרים:

29.. סיטון ש., "ילמדו הילדים להכיר את הארץ", (2000), זמנים, רבעון להיסטוריה,מס' 70, אוניברסיטת תל-אביב

5. הרצאות בכנסים אקדמיים בין לאומיים

1. 1993
Sitton S.,The Encounter Between British Cultural Colonialism and National Education in Erets Israel, ISCHE XV, Lisbon, Portugal

2. 1994
Sitton S."Festivities and Ceremonies in school as a means for transmitting a new Cultural code: The Zionist Case", ISCHE XVI, Amsterdam, the Netherlands

3. 1995.
Sitton S., "The Hebrew Kindergarten, Birth of a New Educational Concept 1899-1920",
E.C.E. Bamberg, German

4. 1996
Sitton S.,"Cultural Enrichment in the Hebrew Kindergarten", ISCHE XVIII, Krakow, Poland

1997 .5

Sitton S., "Education and Culture in Early Childhood: A Revolution in Jewish Schooling",
History of Education Society, U.S.A

6. 1998
Sitton S.,"Stereotypes and Biased Opinions in Children's Games", OMEP's 22 World Congress and 50 Anniversaries, Copenhagen, Denmark

7. 1998
Maslovaty M. Sitton., "Thinking Patterns Related to Pedagogical and Social Concept as Perceived by Prospective Teacher in Israeli Universities", Educating Expert Minds for the 21 Century, Leaden, the Netherlands

8. 1999
Sitton S., "Who does the Child Belong To Before the Age of Six" Meeting of an International Study Group for the History of Early, Childhood Education, Waldersbach, Ban de la Roche, France

9. 2006
Sitton S., “ Representations of Faith and Religion as Cross-Cultural Encounters
in the Tel-Aviv Central Bus Station",Faith, Spirituality and Social Change, University of Winchester, U.K

10. 2008

.Sitton, S. Ben-Peshat, M., ” Visual Literacy for Deciphering Cultural Identity: The New Central Bus Station in Tel-Aviv”, 2end Global Conference Visual Literacies Exploring Critical Issues, Mansfield College, Oxford (30th June – 3rd July)
http://www.inter-disciplinary.net/ci/vl/vl2/sitton%20paper.pdf

11. 2010
Ben-Peshat, M Sitton, S., "A Glocalized New Age Spirituality: The Mental Map of the “New Central Bus Station” in Tel-Aviv deciphered through its visual codes and based on an ethno-visual research", The 42nd Annual Conference of the International Visual Literacy Association IVLA Visual Literacy in the 21st Century: Trends, Demands and Capacities, Cyprus, Limassol
אתר הכנס: http://www.valanides.org/ivla/Home/tabid/57/Default.aspx

הרצאות בכנסים אקדמיים בארץ
12. 1992 סיטון ש., "מועצת המורים למען הקק"ל", המכון לחקר הציונות, אוניברסיטת תל-אביב

13. 1993 סיטון ש., "תרומתה של מועצת המורים למען הקק"ל לעיצוב החגיגות והטקסים הציוניים", הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות, ירושלים.

14. 1996, סיטון ש., "הסדנה להכרת מערכת החינוך בישראל: דינאמיקה של שינוי בהכשרת מורים", הכינוס הבינלאומי השני להכשרת מורים: שמרנות, התפתחות וחדשנות, מכון וינגייט, נתניה.

15. 1997 סיטון ש., "הקרן הקימת לישראל כאמצעי לחינוך ערכי וככלי לגיבוש מסורת תרבותית בגן הילדים העברי", הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות, ירושלים.

16. 2000 סיטון ש., "טקסים וחגיגות בגן העברי", כנס לציון מאה שנה לגן העברי, בניני האומה ירושלים.

17. 2001 סיטון ש., "ביקוש והצע: ספרות הילדים בשירות החינוך הציוני בתקופת היישוב", הקונגרס העולמי השלוש עשר למדעי היהדות, ירושלים.

18. 2005 סיטון ש., "בין מזרח ומערב בתרבות העממית בישראל: התחנה המרכזית בתל-אביב" (2005), הקונגרס העולמי הארבע עשר למדעי היהדות, ירושלים.

19. 2007 בן-פשט, מ. וסיטון ש.: "גבולות השוליים האמנותיים בתחנה המרכזית החדשה בתל-אביב". בכנס מותר 17 באוניברסיטת תל-אביב, מפגשי תרבויות בישראל וביטוייהן באמנויות

20. 2008, סיטון, ש. ובן-פשט, מ., "אוריינות חזותית ופענוח זהויות בתחנה המרכזית החדשה בתל-אביב". בכנס הבינאוניברסיטאי ה-כ"ז לחקר הפולקלור, אוניברסיטה העברית בירושלים, מעברים – עיון מחודש לציון 75 שנים להגירתו של רפאל פטאי לירושלים

21. 2008, סיטון, ש. ובן-פשט, מ. "ישראליזציה בתחנה המרכזית החדשה בתל-אביב – מערכת מושגים חדשה "
הכנס השנתי ה- 32 של החברה ההיסטורית הישראלית, ישראליזציה – תהליכי תרבות וחברהב התהוות, מרכז זלמן שזר
ירושלים אתר הכנס:http://www.shazar.org.il/kenes32.pdf

תרומה לקהילה ולחברה
במהלך קיץ 2011 לקחתי חלק פעיל במחאה החברתית: שלוש פעמים כיהנתי כמנחה של""שולחן עגול". כמו כן נפגשתי כמה פעמים עם צוות של נציגי ההורים של המחאה החברתית, קיימנו דיונים בנושא החינוך לגיל הרך וסייעתי בניסוח מסמך התביעות בעניין זה.