משה פרדס

קרן מסלובטי - משה פרדס

שם: משה פרדס

תאריך לידה: 25.5.65

מצב משפחתי: נשוי + 2

אזרחות: ישראל, ארה"ב

כתובת: זאב גלר 19, כפר סבא

השכלה

1991-1994 – MBA במנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, התמחות במימון ובבנקאות.

1987-1991 – תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

ניסיון מקצועי

1997-2001 – פרדס בר ושות' משרד עו"ד.

משפט עבודה, דיני על דגש עם מסחרי, האזרחי בתחום פועלמשרדנו

מסחרי וטיפול בקרנות, משקיעים וחברות הזנק (סטרט אפ).

ארגוני במשק, ומרכזיים גדולים גופים מייצגים אנו עבודה דיניבמסגרת

עובדים גדולים, ומעסיקים פרטיים וציבוריים.

היתר בין נכלל ההון): ושוק (היי-טק טכנולוגיה בחברות השקעה הסכמיבמסגרת

האספקטים ויתר תאגידים, יסוד ומתנים, משאים ניהול ויסוד, השקעה בהסכמיטיפול

הנדרשים מיועצים משפטיים בחייה של פירמות מסוג זה.

הסכמי אופציות תכניות ניהול השקעות, ניהול נאמנות, קרנות וניהול ליסודם לעובדים.

ארגוני נמנים, שוטף משפטי יעוץ משרדנו נותן להם והגופים החברותבין

קיבוצים, וציבוריים, פרטיים מעסיקים במשק, מהגדולים עובדים

חברות גידור, וקרנות סיכון הון קרנות להשקעות, ובנקים פרטייםבנקים

וכתבי- לאור הוצאה חברות ונסיעות, תיירות חברות וזרות, מקומיותסחר

בשוק הפועלים עסקים ואנשי סטארט-אפ חברות מסחריים, גופיםעת,

הפרטי.

1992-1997 – עו"ד במשרד עו"ד אשר חלד, העוסק בתחום האזרחי-מסחרי ודיני עבודה.

1991-1992 – התמחות במשרד עו"ד דרור יהודאי, העוסק בתחום המשפט האזרחי.

1991 – עריכת תוכנית לימודים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה בתחום המימון.

1988-1991 – קב"ט באוניברסיטה העברית בירושלים.

1983-1987 – שירות כחוגר וכקצין מודיעין מקצועי.